Liên hệ

Địa chỉ tin cậy Minh Phát Mobile

 Thanh toán

MBbank Ngân hàng quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ – TPHCM

Nguyễn Thị Ngọc Trân: 9704 2292 2380 2666

Aribank chi nhánh Hiệp Phước – TPHCM

Nguyễn Thị Ngọc Trân: 1940 205 175 690

Aribank chi nhánh Bình Tân – TPHCM

Nguyễn Thị Ngọc Trân: 6200 205 121 526

Đông Á Bank chi nhánh Bạc Liêu

Nguyễn Thị Ngọc Trân: 0101 502 856

Đông Á Bank

Lê Minh Sang: 0103 163 822

Á Châu Bank (ACB) chi nhánh Tân Bình

Nguyễn Thị Ngọc Trân: 191 385 229

*Minh Phát Mobile*

**Uy tín – Nhanh chóng – Chất lượng**