Cách xác định vị trí Iphone của bạn

7 minutes, 36 seconds Read

Nếu bạn mất iPhone, iPad ,iPod touch hoặc nghĩ rằng nó có thể bị đánh cắp. Hãy sử dụng và bảo vệ dữ liệu của bạn.

1. Tìm thiết bị của bạn trên bản đồ.

Để tìm thiết bị của bạn, hãy đăng nhập vào iCloud. Hoặc sử dụng ứng dụng Tìm của tôi trên một thiết bị Apple khác mà bạn sở hữu.

Nếu iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn không xuất hiện trong danh sách thiết bị. Thì tính năng Tìm của tôi chưa được bật. Nhưng bạn vẫn có thể  bảo vệ tài khoản của mình nếu Tìm của tôi không được bật.

2. Đánh dấu là đã mất

Khi bạn đánh dấu thiết bị là bị mất, bạn sẽ khóa thiết bị từ xa bằng mật mã. Giữ an toàn cho thông tin của bạn. Thao tác này cũng vô hiệu hóa Apple Pay trên thiết bị bị thiếu. Có thể hiển thị thông báo tùy chỉnh với thông tin liên hệ của mình trên thiết bị bị thiếu. 

Đánh dấu thiết bị của bạn là bị mất.

3. Báo cáo thiết bị bị mất của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu số sê-ri của thiết bị của bạn. 

Tìm số sê-ri.

4. Nộp đơn khiếu nại về Trộm cắp và Mất mát.

Nếu iPhone bị mất được AppleCare + bảo hành với Trộm và Mất, hãy nộp đơn yêu cầu thay thế iPhone.

Nộp đơn yêu cầu.

5. Xóa thiết bị của bạn từ xa.

Nếu bạn xóa thiết bị đã cài đặt iOS 15, iPadOS 15 trở lên. Bạn vẫn có thể sử dụng tìm để định vị thiết bị hoặc phát âm thanh trên thiết bị đó. Nếu không, bạn sẽ không thể định vị thiết bị hoặc phát âm thanh sau khi xóa thiết bị.

Nếu bạn có AppleCare + với Trộm cắp. Đừng xóa iPhone của bạn cho đến khi yêu cầu của bạn được chấp thuận.

Xóa thiết bị của bạn.

6. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Nếu thiết bị bị mất là iPhone hoặc iPad có mạng di động. Hãy báo cáo thiết bị bị mất với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ vô hiệu hóa tài khoản. Để ngăn cuộc gọi, tin nhắn và sử dụng dữ liệu. Và nếu thiết bị của bạn nằm trong gói nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Hãy gửi yêu cầu.

7. Xóa thiết bị bị thiếu khỏi tài khoản của bạn.

Nếu bạn có AppleCare + với Trộm và Mất, đừng xóa iPhone đã mất khỏi tài khoản của bạn cho đến khi yêu cầu của bạn được chấp thuận.

Truy cập Apple để xóa thiết bị bị thiếu khỏi danh sách thiết bị đáng tin cậy của bạn.

Đánh giá post

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ